Szolgáltatások

Értékesítés

Társasházi lakások, önálló családi házak, ikerházak, telkek, ipari és kereskedelmi ingatlanok  értékesítését vállaljuk Budapesten és vonzáskörzetében. Együttműködésünk során létrejött adásvételi szerződés aláírásakor tartunk igényt sikerdíjas jutalékra, amely az adásvételi szerződésben rögzített vételár 3%-a.
Tevékenységünk nem kizárólagos. Az Ön által eladásra kínált ingatlant előre egyeztetett időpontban megtekintjük, fényképeket készítünk, és adatait ingyenesen elhelyezzük saját és partnereink ingatlan adatbázisába. Közvetítői tevékenységünk ingatlant keresők számára ingyenes.

Bérbeadás

Társasházi lakások, önálló családi házak, ikerházak, telkek, ipari és kereskedelmi ingatlanok bérbe adását vállaljuk Budapesten és vonzáskörzetében. Együttműködésünk során csak a létrejött bérleti szerződés aláírásakor tartunk igényt jutalékra, amely a bérleti szerződésben rögzített egyhavi bérleti díj. Amennyiben a bérleti szerződést a bérlő egy éven belül felmondja, ingyenes vállaljuk az ingatlan bérbeadásának újbóli intézését. Tevékenységünk nem kizárólagos. Az Ön által kiadásra kínált ingatlant előre egyeztetett időpontban megtekintjük, fényképeket készítünk, és adatait ingyenesen elhelyezzük saját és partnereink ingatlan adatbázisába. Közvetítői tevékenységünk ingatlant keresők számára ingyenes.

Értékbecslés

Szolgáltatásunk magában foglalja ingatlanának érték megállapítását, az értékbecslésről készült dokumentáció átadását. (Bővebben az értékbecslés menüpontban.)

Energiamegtakarítási intézkedési terv

Az energiahatékonyságról szóló 2015.évi LVII. törvény 11/A §. 2017. január 1-től hatályos rendelkezése az állam és a helyi önkormányzatok használatában álló, közfeladatok ellátását szolgáló épületek üzemeltetői számára feladatként előírja energiamegtakarítási intézkedési terv, illetve éves jelentés készítését, az épületek energiafogyasztási adatainak kötelező bejelentését, valamint az épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformálását. Az intézkedési tervet öt naptári évre kell készíteni.

A tervnek tartalmaznia kell az energiamegtakarítási lehetőségek főbb területeit, határidőkhöz és felelősökhöz köthető reális, számszerűsített célokat. Minden javaslat esetén meg kell határozni számítással, vagy becsléssel az intézkedéstől elvárható megtakarítások mértékét, ezenkívül a tervben be kell mutatni a nyomon követésre alkalmazott módszereket. Az intézkedési terv alapvető követelménye, hogy minden egyes épületre meg kell határozni a műszaki alapadatokat, melyhez az összes épület részletes felmérése szükséges helyszíni bejárással.

A feladat elvégzésének komplexitása és időigényessége megkívánja szakember bevonását, melyre tekintettel közfeladat ellátását szolgáló épületek energia megtakarítási intézkedési terveinek kidolgozását vállaljuk.