Értékbecslés

Kedvező áron vállaljuk lakóingatlanok, építési telkek, üzleti, kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági ingatlanok és egyéb vagyontárgyak piaci, hitelbiztosítéki, vagy likvid értékének megállapítását.

Az általunk készített szakértői vélemények egyaránt felhasználhatók banki- és egyéb hitelügyletek során, bírósági, hatósági eljárásokban, magánszemélyek egymás közötti elszámolásában, adásvételi és más ingatlanügyletek előkészítésében.

Ingatlan értékbecslési szolgáltatásunk keretében bármilyen típusú és nagyságrendű (kiterjedésben és értékben) ingatlan értékbecslését rövid határidővel elkészítjük!

A szakmán belül egyedülállóan széles körű, speciális tapasztalattal rendelkezünk a különleges, egyedi ingatlanok értékbecslését tekintve. Referenciáink között szerepel többek között pl. a Magyar Plasztikai Sebészeti Központ, Kőhegy, gyümölcs- és zöldségérlelő, gyógyszergyár, egyéb ipari és kereskedelmi létesítmények, gyárépületek, tanyák, mezőgazdasági területek, halastavak.

Az ingatlan értékbecslés készítése minden esetben helyszíni szemlével kezdődik. Ekkor az értéket befolyásoló tényezők kerülnek felmérésre (az ingatlan megközelíthetősége, környezete, az ingatlan földterületének nagysága, az épületek alapterületei, a szerkezetek állékonysága, közműellátottság, kivitelezés minősége, jogi helyzet, stb.).

Az értékbecslések elkészítésénél a piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelési módszert, a nettó pótlási költség számításán alapuló módszert, valamint a hozamszámításon alapuló módszert alkalmazzuk. E három becslési eljárás gyakorlatilag a Magyarországon használatos, a TEGOVA (Európai Értékelési Szabványok) által elfogadott standard eljárásokat jelenti.

Az ingatlan értékbecslés fontosságát, a folyamatosan váltakozó ingatlanpiaci helyzet indokolja. Hitelfedezeti érték-megállapítás címén leggyakoribb a jelzáloghitelekhez kapcsolódó ingatlan értékbecslések készítése.

Az értékbecslés elvégzéséhez szükségesek az ingatlan beazonosíthatóságát, jogi tisztaságát bemutató alapdokumentum(ok), melyek a következők:

  • az ingatlan tulajdoni lapja,
  • hivatalos térképmásolat,
  • amennyiben rendelkezésre áll: alaprajz az épület(ek)ről,
  • amennyiben rendelkezésre áll: műszaki tervdokumentáció

Értékbecslések díjazása:

  • Lakóingatlanok: 30.000 Ft.
  • Építési telkek: 20.000-30.000 Ft.
  • Üzleti és kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági ingatlanok: egyedi árajánlat alapján (nagyságtól függően)
  • Hitel célú értékbecslések és szakvélemények: hitelintézetek saját ártáblázatai alapján (kb. 30.000 Ft)
  • Egyszerűsített értékbecslés (nem hivatalos eljáráshoz, pl. értékesítés) 15.000 Ft.
  • Kiszállási díj 50 Ft/km (Budapest közigazgatási határán belül ingyenes)

Az általunk készített szakértői véleményt a megbízást követően (tulajdoni lap, illetve térképmásolat rendelkezésére állásától) 3-5 munkanapon belül kézbesítésre kerül!